Topení, kotle, vytápění, radiátory – Brno

Provádíme montáž těchto kotlů:

Kotle: stacionární  / závěsné

plynové, elektro, na pevná paliva

Kotel, který Vám namontujeme bude spolehlivý, tichý, s jednoduchým ovládáním a esteticky líbivý. Uvnitř kotle však bude vybavení na nejvyšší technické úrovni pro dosažení maximální účinnosti.

Provádíme montáž ústředního vytápění jak v novostavbách tak i rekonstrukce ve stávajících domech a bytech. Topení řešíme komplexně včetně ohřevu teplé vody a příslušné regulace. Rozvody k radiátorům provádíme většinou v mědi a tyto mohou vést v zemi, po zdi nebo ve zdi.

Výměnu klasického kotle za úsporný kondenzační provedeme za jeden den a to včetně vyvložkování komína, zednického zapravení zdí, spuštění kotle a nastavení regulace.

Regulace Honeywell, Siemens, Vaillant, Junkers

S pečlivě vybranými regulátory je možné docílit mnohem většího komfortu než s obyčejnými termostaty. Většina běžných termostatů reguluje tak, že se radiátory napřed hodně rozehřejí, teplota v místnostech stoupne nad nastavenou hodnotu, kotel vypne a pak radiátory chladnou. Termostat znovu zapne až máme pocit, že je docela chladno. Proto musíme tyto obyčejné termostaty zpravidla nastavit na vyšší teplotu.

Kvalitní regulace funguje tak, že radiátory jsou stále natopeny na určitou teplotu, tím dochází ke stálé cirkulaci vzduchu v místnostech a my můžeme topit na nižší teplotu. Každé snížení teploty o jeden stupeň znamená úsporu paliva o 6%.

Existují i velmi jednoduché regulátory pro starší generaci. Každý výrobce kotlů má ve svém sortimentu minimálně jeden.

Kondenzační kotle
Nové generace kondenzačních kotlů s velmi vysokou účinností a unikátním řešením technických parametrů zaručují 5 stupňů úspor paliva:

Kondenzační technika je účinná technika, která dosahuje normovaného stupně využití v rozmezí 106 – 109 %  v celém modulovaném rozsahu. Výsledkem jsou až 30 – 40 % úspory paliva kondenzačních kotlů oproti klasickým a výrazné snížení škodlivých emisí do ovzduší.

1. stupeň

Spočívá v kondenzaci, při které je zužitkována i ta část tepla, která u konvenčních kotlů uniká  do komína. Toto dodatečně získané teplo je využito pro předehřev vratné vody z ÚT.

2. stupeň

Je optimalizace procesu spalování v celém výkonovém rozsahu kotle. Hořáky s předsměšováním paliva (zemního plynu nebo propanu) se vzduchem zajišťují díky konstantnímu poměru vzduch/plyn maximální účinnost spalování s minimálním obsahem škodlivin.

3. stupeň

Je kvalitní adaptabilní ekvitermní regulace, která zabraňuje zbytečnému prochladnutí stěn objektu, optimalizuje tepelnou pohodu v domě a zvyšuje stupeň využití kotle. Regulace probíhá na základě nasbíraných hodnot za posledních 24 hodin a zjištěním průměrné hodnoty. Kotel je pak udržován plynule na vypočtené teplotě topné vody bez zbytečných výkyvů, např. při ranních mrazících.

4. stupeň

Je inteligentní řízení otáček oběhového čerpadla a ventilátoru. Tyto funkce umožňují výrazné snížení teploty vratné vody v přechodných obdobích a tím i razantní rozšíření pásma využití kondenzace. Nezanedbatelné je i snížení spotřeby elektrické energie a velmi tichý provoz.

5. stupeň

Zcela zásadním stupněm bývá široká lineární modulace. Ta umožňuje dosažení rovnoměrného vytápění objektu u některých kotlů až v rozsahu 20 – 100% výkonu kotle. Není žádným tajemstvím, že po 3/4 topné sezóny je plně postačujících 25 – 50 % nominálního výkonu kotle. Všechny konvenční spotřebiče, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování stejně vysoké účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kondenzačních kotlů je schopnost pracovat s maximální účinností i během teplot kolem 0 °C, kdy k pokrytí aktuálních ztrát postačuje pouhá 1/3 vypočteného výkonu. Tato přednost se nejvýrazněji projevuje u moderních rodinných domů. Dnešní novostavby mají obvykle tepelnou ztrátu okolo 10 kW. Podle výše uvedených, v praxi ověřených zásad je tedy potřeba pro běžný provoz takovéhoto domu dosáhnout startovacího výkonu kotle menšího než 3,5 kW. Pokud není tento parametr splněn a kotel je provozován mimo svůj pracovní rozsah, začíná cyklovat. Standardní kotle se startovacím výkonem okolo 8–10 kW absolvují takovýchto cyklů okolo 40 000 ročně. Správně zvolený kondenzační kotel může vykázat 4 000 startů ročně.